Lång eller kort i Telia?

0
3

Telia-aktien har underpresterat i manga ar. Men nu byter bolaget ledningsgarnityr och kopet av Bonnier Broadcasting har godkants av EU-kommissionen. Nu spekulerar analytikerna om vilken affar som kommer att trigga ett rejalt kurslyft.

Delstatliga Telia meddelar att kopet av Bonnier Broadcasting, dar bland annat TV4 och C-More ingar, har godkants av EU-kommissionen.

Kopet av Bonnier Broadcasting har rort om i den politiska grytan och stallt till det for den sittande regeringen rejalt: Staten ar redan huvudagare i den stiftelse som ager public service-bolagen. Och varken regeringen eller oppositionen tycker det ar lampligt att staten dessutom nu blir storsta agare i TV4 – SVT:s enda, seriosa konkurrent pa nyhetsfronten och inom den granskande journalistiken.

Problemet for regeringen ar att den vill behalla agandet i Telia. Naringsminister Ibrahim Baylan (S) sade i mars till Bloomberg News att en forsaljning vore en ekonomiskt dalig affar som dessutom skulle riskera nationens sakerhet.

Intressekonflikten har eldat pa spekulationerna om att regeringen har forsokt stoppa affaren. I mandags upprepade Jan Scherman, vd for TV4-Gruppen mellan 2001 och 2011, att hans kallor sager att den svenska regeringen bedrivit aktivt lobbyarbete i Bryssel – emot Telias kop av Bonnier Broadcasting

Men trots regeringens missnoje och eventuella forsok att stoppa forvarvet, har alltsa affaren godkants.

Det har ger moderaterna, som lange velat salja ut statens Telia-aktier, vatten pa sin kvarn. Samma dag som affaren publicerades skrev moderatledaren Ulf Kristersson pa sin Facebooksida: ”Gar affaren igenom kan och ska staten inte forbli agare till Telia.”

Nu tror flera bedomare att Bonnier Broadcasting kan bli droppen som far bagaren att rinna over.

”Jag tror affaren kommer tvinga fram en forsaljning, och jag tycker det borde kunna intraffa i nartid, sager Stefan Gauffin, analytiker pa DNB.

I forlangning kommer statens sorti att gynna aktien, menar han. Men i ett kortare perspektiv kan forsaljningen leda till ett saljtryck. 

”Min tro att staten kommer att salja ar ett av skalen till att jag har salj pa aktien – kortsiktigt ar det 38 procent av aktierna som ska ut, och nar det hander kan man kopa till rabatt. 

Men den affaren kan lika garna fa aktien att studsa upp, menar en analytiker som vill vara anonym.

”Om staten saljer skulle det kunna fungera ar motsatt hall – att en ”governance discount” pa 5 till 10 procent plotsligt forsvinner.”

Stefan Ward, analytiker pa Pareto Securities, tror inte det kommer att saknas kopare.

”Jag tror det skulle finnas ett stort intresse av att plocka upp aktien – sarskilt pa nuvarande nivaer. Institutionella investerare skulle vara intresserade, men aven operatorer som ar tillrackligt stora och som har tillrackligt starka balansrakningar. En som det talats om i det har sammanhanget ar Deutsche Telekom.

Även riksdagens installning talar for att en affar kommer allt narmare. Sedan Sverigedemokraterna svangt i fragan finns det en majoritet i riksdagen som anser att staten bor salja, och i april i ar fick regeringen i uppgift att se over mojligheterna att pa sikt avyttra aktierna.

Sara Khatemi, pressekreterare hos naringsminister Ibrahim Baylan, meddelar att Forsvarsmakten for narvarande genomfor en fordjupad analys av riskerna med en forsaljning.

”Efter det att analysen har redovisats far stallning tas till det fortsatta arbetet. Regeringen avser att aterkomma till riksdagen i fragan”, skriver hon i ett mejl.

Men att Forsvarsmakten ar negativ till en forsaljning ar redan val kant. I juni 2008 redovisades en fordjupad analys for davarande Reinfeldt-ledda regeringen som de facto ska ha stoppat en planerad utforsaljning av Telia-innehavet. I mars i ar skrev Forsvarsmakten i ett nytt yttrande att ”ett eventuellt avyttrande av svenska statens agarandel, helt eller delvis, kan… fa allvarliga konsekvenser for verksamheter som ar betydande for Sveriges sakerhet.”

Att Sveriges sakerhet kan aventyras stoppar dock inte oppositionen med Ulf Kristersson i spetsen, att krava en forsaljning. Men de vill se en uppdelning av Telia som innebar att infrastruktur som ar viktig for exempelvis militaren flyttas ut till ett bolag som staten fortsattningsvis kontrollerar.

Vilken infrastruktur vi talar om har ar lite oklart. Men enligt ett yttrande fran forsvarsutskottet i varas handlar de samhallsviktiga funktionerna bland annat om SGSI – ett intranat, skiljt fran internet, for saker och krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa. Telia ar ocksa inblandat i radiokommunikationssystemet for effektiv ledning, Rakel, med 72 000 abonnenter med ansvar inom allman ordning, sakerhet, energi, halsa och forsvar.

En modell som diskuteras av analytiker som Affarsvarlden talat med ar att staten saljer aktierna i det som skulle kunna kallas Telia operator och koper upp aktier i ett bolag som skulle kunna kallas Telia Infrastructure – eventuellt tillsammans med en pensionsfond som Alecta eller AMF.

En annan affar som det spekuleras om och som kan ligga nara i tiden, ar en forsaljning av delar av Telias passiva infrastruktur – en affar som paminner om den som Vodafone offentliggjorde i somras. Da meddelade den brittiska telekomjatten att man planerar skilja sitt natverk av mobilmaster fran resten av foretaget infor en eventuell avknoppning pa borsen. Beskedet fick kursen att rusa 15 procent och aktien har sedan dess fortsatt uppat.

”Det ar en belastning pa balansrakningen och ur ett finansiellt perspektiv skulle det vara valdigt ’snyggt’ att salja detta till pensionsfonder eller private equity-fonder med fokus pa infrastruktur”, sager en bedomare.

Vad en sadan affar skulle kunna vara vard ar osakert, men det kan rora sig om drygt 30 miljarder totalt sett om samtliga Telias marknader inbegrips.

En forsaljning av existerande, passiv infrastruktur skulle passa mycket bra i tiden. Telia och bolagets konkurrenter har namligen stora investeringar i ny infrastruktur framfor sig nar 5G ska rullas ut. Utbyggnaden kommer bland annat att krava en kraftig fortatning av natet. Det spekuleras i hur manga nya basstationer som kommer att behovas. Ericsson – som ar en part i malet – sager att det kommer att behovas fem ganger sa manga som idag.

Mojligen kommer Telia att dela de investeringarna med finansiella partners – ungefar som bolaget nu gor i Finland. For en vecka sedan meddelade operatoren att man kommer att rulla ut oppen fiber i grannlandet tillsammans med CapMan Infra – infrastrukturinvesteringsdelen av det nordiska kapitalforvaltningsbolaget CapMan. Telia kommer att ha en 40-procentig agarandel i det nya bolaget vilket kommer att ta over Telia Finlands existerande verksamhet for fiberutbyggnad riktad mot hushall.

Ansvaret for 5G-utrullningen kommer teleoperatorens nya ledning fa. Under andra kvartalet nasta ar tilltrader nya vd:n Allison Kirkby – Tele 2:s tillika TDC:s tidigare vd. Även tilltradande ordforande, Lars-Johan Jarnheimer, har varit vd i Tele 2 och tillsammans kommer de att lyfta aktien, spar Stefan Ward.

”Jag har koprekommendation. Nu far man in ett nytt management och Allison Kirkby har ett starkt track record –hon lyckades valdigt val pa Tele2. Jag tror hon vet vad som behovs for att fa igang kassaflodestillvaxten och tillsammans med en ny styrelseordforande – som har en liknande bakgrund som Kirkby – kan de verkligen bli en positiv faktor. Det ar vart att ta rygg pa dem.

Vad blir deras fokus? 

”Nar Telia salde Eurasia-tillgangarna blev bolaget en nordisk spelare som inte vetat hur man ska vaxa. Och i Norden kommer forsaljningstillvaxten att vara fortsatt begransad vilket innebar att mycket handlar om att adressera kostnadsbasen. Pa det omradet har Telia lyckats betydligt samre an Tele2. 

En orsak ar statens agande, anser Ward. 

”Jag tror att staten forsvarar effektiviseringar. Det ar svarare att gora stora personalneddragningar i Sverige med den ar agarbilden. Det blir semistatligt och det ar inte bra.

Sa hur ska Allison Kirkby och Lars-Johan Jarnheimer kunna agera i en ”semistatlig” miljo?

”Bada har naturligtvis haft en dialog med storagaren och forsakrat sig om ett visst mandat, ett visst manoverutrymme, for att kunna jobba med effektiviseringar. Varken Kirkby eller Jarnheimer har varit tvingade att ta jobbet”, sager Stefan Ward.

Fragan som Allison Kirkby fick nar det stod klart att hon tar over rodret pa Telia, var hur hon sag pa kopet av Bonnier Broadcasting. Kirkby har namligen varit skeptisk till teleoperatorer som koper tv-kanaler och innehall. Sa sent som i maj i ar sa hon till DI att hon inte tror pa att ”addera innehall pa det satt som Telia gor”.

Sedan dess har hon uppenbarligen andrat asikt och under en presskonferens for nagra veckor sedan forklarade hon: ”jag ar lika entusiastisk infor affaren som teamet pa Telia.”

Det ar inte bara hon som andrat asikt om forvarvet av Bonnier Broadcasting. Vissa analytiker, som tidigare var negativa, har svangt. Och Stefan Billing, analytiker pa Kepler Cheuvreux, tillhor den skara som tror att det finns en logik i affaren. 

”Det ar Tele2 som ar storsta TV-distributoren. For Tele2 har kopt Com Hem. Telia, som ar marknadsledare pa telekom i Sverige, har a sin sida en ’onormalt’ lag marknadsandel vad galler TV-distribution. Det ar nog dar man ser en potential; Genom att skaffa eget innehall, och inte bara vara distributor, har de mojlighet att skapa paket som ar billigare och mer nischade – ett instegspaket”, sager han.

Enligt uppgifter till Affarsvarlden har aven flera huvudagare – ”nagra stora pensionsfonder” – satt sig in i kopet av Bonnier Broadcasting och bestamt sig for att det ar positivt. Men bara Swedbank Robur fonder valjer att svara pa Affarsvarldens direkta fraga.

”Telias styrelse och ledning har lagt fast en strategi for hur man ska omorientera bolaget. Styrelsen har en strategi att skapa varden pa den infrastruktur som ar bolagets bas. Avvecklingen av Euroasia har tagit langre tid an vantat men steg tva i strategin har just inletts. Kopet av Bonnier Broadcasting ar en del av den strategin. Vi har i dagslaget ingen anledning att ifragasatta denna strategi”, skriver Marianne Nilsson, chef gor agarstyrning hos Swedbank Robur fonder.

Marc Jacobs

Author: Marc Jacobs

I am a journalist by profession. I have been working as a journalist for 15 years, first as a reporter and eventually as an Editor. I finished Journalism from the University of the Philippines. I have a Master's Degree in Literature from the University of Santo Tomas, where I graduated cum laude. I am currently taking my PhD in Literature also in UST.